PretraživanjeRe.Cen.T. zona

Grad Labin

Labin je smješten na istočnoj obali Istre i udaljen je 5 km od Rapca, turističkog bisera Kvarnera. Rodni grad Matije Vlačića Ilirika, reformatora i prvog suradnika Martina Luthera i mjesto slavne Labinske republike iz 1921. godine, danas je razvijeno kulturno i administrativno središte.

Grad Labin je sa okolnim općinama i naseljima, sredinom prošlog stoljeća bio drugi industrijski centar u Istri sa višestoljetnom tradicijom rudarenja naročito jakom proizvodnjom alatnih strojeva, plastičnih plovila, motokultivatora.

Labin je danas grad sa 25.000 stanovnika uključujući okolne općine koje mu gravitiraju administrativno, kulturno i gospodarski.  Ukupna teritorijalna površina iznosi cca 390 četvornih kilometara.
Sa svojim prirodnim ljepotama, kulturnim znamenitostima i gospodarskim potencijalom usmjerenim prema malim i srednjim trgovačkim društvima i  obrtništvu Labin je postao mjesto u kojem se rado živi i ulaže.  

Iskustva u EU projektima

Grad Labin  je zajednički s Krapinsko-zagorskom županijom i Ekonomskim institutom iz Maribora sudjelovao u projektu HOMER - «Usklađivanje obrazovnih mogućnosti sa zahtjevima tržišne ekonomije»,  koji je sufinancirala Europska unija kroz program  INTERREG III A.

Glavni ciljevi projekta su razvoj sistematičnijeg i potpunijeg pristupa poboljšanju položaja mladih na tržištu rada u Hrvatskoj i Sloveniji, smanjenje stope nezaposlenosti, povezivanje korisnika na tržištu rada, podizanje razine poduzetničke kulture, uvođenje obuke u poduzećima, razvoj obrazovanih programa te programa za pomoć mladima pri razvijanju natjecanja na tržištu rada.

Ciljne skupine projekta su mladi (učenici srednjih škola, studenti, nezaposleni koji traže prvi posao) i poduzeća koja žele razviti svoje mlade kadrove, kao i partneri koji sudjeluju u projektu, koji će tim putem obogatiti i unaprijediti svoje aktivnosti.

 U sklopu projekta HOMER u prostorijama Srednje škole Mate Blažine otvoren je Karijerni kutak gdje je organizirano stručno savjetovanje.

Karijerni kutak predstavlja specijalno uređeni prostor u kojem učenici i svi zainteresirani mogu dobiti korisne informacije vezane uz razvoj karijere i osobni razvoj, te tehničku pomoć u izradi CV-a, pisma molbi i slično. Namijenjen je srednjoškolcima, studentima, mladim nezaposlenima, tražiteljima prvog zaposlenja, učenicima koji su prekinuli školovanje s ciljem informiranja o mogućnostima stjecanja dodatnih znanja, kompetencija i vještina za uspješniji nastup na tržištu rada, kao i podizanja svijesti o značenju aktivne uloge kod planiranja karijere i značenju cjeloživotnog učenja.                            

     >  4. EDE (Europski dan poduzetnika) u Hrvatskoj

Navedeno je događanje održano u Labinu, 3. listopada 2007.
Organiziran je okrugli stol na temu “Uloga lokalne samouprave u transformaciji gospodarstva”

Sadržaj:

1. Poticanje poduzetništva
• Četiri infrastrukturno uređene poduzetničke zone
• Poduzetnički inkubator
• Kreditne linije za poduzetnike
• Iskustvo i ustrajnost lokalne samouprave u poticanju i realizaciji poduzetničkih projekata
• Projekt ukupnog razvoja Grada Labina

2. Održivi razvoj i zaštita okoliša
• Provođenje ekološko – odgojno obrazovnih programa – Eko škole i Plava zastava za plaže uz suradnju javnog s privatnim i nevladinim sektorom
• Očuvane prirodne ljepote kroz izradu urbanističkih planova i zaštićenog krajolika

3. Briga o mladima
• Suradnja lokalne samouprave i srednje škole – poticaj za kreativnost i cijeloživotno učenje, stvaranje europske demokratske svijesti i približavanje europskim standardima
• Labin – Zdravi grad - mnoštvo različitih programa za mlade i osobe treće životne dobi, što uključuje radionice,   debatne klubove, savjetovališta 

4. Partnerstva i udruživanje
• Transgranična suradnja sa gradovima prijateljima
• Suradnja s IDA-om

Ciljevi i preporuke:
• Daljnje jačanje malog i srednjeg poduzetništva
• Poticanje društveno odgovornog poduzetništva i cijeloživotnog obrazovanja
• Daljnje jačanje javno – privatnog partnerstva i suradnja sa nevladinim organizacijama
• Potpora lokalnom partnerstvu na državnom nivou, uključivanje lokalne zajednice u izradu programa i strategija te prilagođavanje programa i strategija potrebama lokalne zajednice
• Vrednovanje programa lokalne zajednice od strane kolega i partnera
• Nastaviti sudjelovanje u fondovima EU i koristiti pozitivna iskustva sudjelovanja u FP 7 programu
• Daljnja suradnja s OECD-om-LEED-om.

Uloga institucije u projektu: SURADNIK

Osoba iz institucije zadužena za projekt: