PretraživanjeRe.Cen.T. zona

Grad Vodnjan

Upravna podjela
Jedinica lokalne samouprave: Grad Vodnjan
Naselja: Ukupno 4 statistička naselja: Vodnjan, Galižana, Peroj, Gajana, sastavljena od 44 izdvojena dijela naselja
 
Prirodna obilježja
Površina: 105,6 km2
Nadmorska visina: 0 - 170 m
Dužina obalne crte: 8,9 km
Klima: Mediteranska s prosječnom temperaturom zraka od 14°C i prosječnim padalinama od 848 mm
Udaljenost od najvećeg grada regije: 11,7 km, Pula
Udaljenost od zračne luke: 14 km, zračna luka Pula
Udaljenost od pomorske luke: 11,7 km, Pula
Značajnije prometnice u blizini: Državna cesta Pula – Pazin – Rijeka (brza
 cesta) na udaljenosti od 1 km, željeznica
 Divača – Pula prolazi kroz Vodnjan

Stanovništvo
Ukupno stanovnika (prema popisu 2001. g.): 5.651 stanovnik
Ukupno stanovnika (stanje 2005.g.) 6.441 stanovnik  
Gustoća naseljenosti: 53,51 stanovnika na km2
Prosječno kućanstvo: 2,94 člana po kućanstvu

Gospodarstvo

Ukupno pravnih osoba:  110
Ukupno obrtnika:  170
Nezaposlenost: 10%
Gospodarski sektori: Turizam i ugostiteljstvo, poljoprivreda, prerađivačke djelatnosti
Smještajni kapaciteti u turizmu: 1.150 postelja

Razvojna vizija

Grad Vodnjan je grad po mjeri čovjeka koji svoju budućnost vidi u atraktivnoj turističkoj destinaciji prepoznatljivoj po bogatoj kulturnoj i prirodnoj baštini i tradiciji ruralnih područja

Uloga institucije u projektu: SURADNIK

Osoba iz institucije zadužena za projekt: