Pretraživanje



Re.Cen.T. zona

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o.

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. prva je regionalna i jedna od vodećih razvojnih agencija u Hrvatskoj. Osnovana je 14. prosinca 1999. godine kao operativno tijelo za provedbu razvojnih programa Istarske županije, odnosno Konzorcija za razvoj "Istra 21". Registrirana je pri Trgovačkom sudu u Rijeci 29. svibnja 2000. godine, dok je s radom započela 01. lipnja 2000. godine.

Osnivači  IDA-e su Istarska županija i devet istarskih gradova: Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj, Umag.
Danas je IDA nezaobilazan čimbenik razvoja gospodarstva Istre. Njena je primarna uloga poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Istarskoj županiji i to kroz pružanje financijske podrške, provođenje edukacija, razvijanje poduzetničke infrastrukture, informiranje i savjetovanje poduzetnika, pružanje usluga potencijalnim stranim investitorima te provedbu različitih međuregionalnih i međunarodnih projekata usmjerenih na stvaranje povoljne poduzetničke klime u Istarskoj županiji.  

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. prva je hrvatska regionalna razvojna agencija koja je  certificirala sustav upravljanja kvalitetom po međunarodnoj normi ISO 9001:2000. Provjeru je izvršila certifikacijska tvrtka SGS ICS te dana 22. ožujka 2004. godine izdala certifikat ISO 9001:2000 o usuglašenosti sustava upravljanja kvalitetom u IDA-i sa zahtjevima ove međunarodne norme.

Po ovlaštenju Istarske županije IDA je razvila oznaku vizualnog označavanja kvalitete Istrian quality (IQ), a znak je 2005. godine i registrirala. 

Od strane Istarske županije izabrana je za koordinatora izrade Regionalnog operativnog programa (ROP-a) Istarske županije. Tijekom 2005. godine u IDA-i su izvršene sve potrebne predradnje za početak njegove izrade, a u lipnju tekuće godine navedeni je dokument i završen.  ROP Istarske županije tiskan je početkom 2007. godine.

Uloga institucije u projektu: NOSITELJ / VODITELJ PROJEKTA

Osobe iz institucije zadužene za projekt: