PretraživanjeRe.Cen.T. zona

Istarska županija

Istarska županija prostire se na površini od 2.820 četvornih kilometara na kojoj je naseljeno 206.344 stanovnika. Administrativno je podijeljena na 10 gradova i 31 općinu. Skupština Istarske županije je na sjednici održanoj 30. ožujka 1994. godine usvojila svoj Statut, kojim je Istarska županija ustrojena kao multietnička, multikulturna i multijezična jedinica regionalne samouprave.

Gospodarstvo

Istarsko gospodarstvo je vrlo raznoliko. Istra je tradicionalno najposjećenija turistička regija u kojoj je u 2006. godini ostvareno 32% svih noćenja u Republici Hrvatskoj. Ima razvijenu prerađivačku industriju, brodogradnju, proizvodnju dijelova za automobilsku industriju, proizvodnju duhanskih proizvoda, električnih strojeva i uređaja, namještaja. Velika se pažnja posvećuje unaprijeđeniju poljoprivrede i ruralnom razvitku, te je postignut veliki napredak u vinogradarstvu, maslinarstvu i sustavu ekološke proizvodnje hrane. Stopa nezaposlenosti u Istri u 2006. godini iznosila je oko 7%. Provodi se sustavna izgradnja poduzetničke infrastrukture putem programa sufinanciranja, poticajnog kreditiranja, osnivanja potpornih institucija, izgradnje i opremanja poslovnih zona i edukacije.

Međunarodna suradnja

Jedan od razvojnih prioriteta Istarske županije je međunarodna suradnja na području  Jadrana, srednje i jugoistočne Europe, što uvelike pridonosi stjecanju iskustava u programima međuregionalne i prekogranične suradnje. Županija u suradnji sa županijskim razvojnim agencijama, predstavnicima europskih institucija i nadležnih ministarstava, kontinuirano iz godine u godinu provodi edukacije o mogućnostima i načinima korištenja sredstava iz europskih i drugih međunarodnih izvora. Navedene edukacije namijenjene su djelatnicima javne uprave, poduzetnicima, poljoprivrednim proizvođačima, obrazovnim, kulturnim i znanstvenim institucijama i brojnim drugim subjektima.

Potrebno je naglasiti da je Istarska županija od 1994. godine članica Skupštine europskih regija, što joj omogućuje sudjelovanje u značajnim međunarodnim programima poput Centuria, koji je namijenjen educiranju i  profesionalnom usavršavanju kadrova lokalne samouprave s područja jugoistočne Europe u talijanskim i austrijskim regijama. Sastavni dio projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije i drugih međunarodnih izvora su i edukativne radionice, koje uključuju projektne partnere i krajnje korisnike sredstava. Važno je istaknuti projekt Supersize Europe, namijenjen edukaciji srednjoškolaca o europskim integracijama, projekt Underground Istria u  sklopu kojeg je izvršena edukacija o obilježjima i načinu korištenja geografskog informacijskog sustava (GIS), te projekt Heart of Istria čiji su rezultat znanstveni članci, istraživački radovi i turističke brošure o freskama, venecijanskim palačama i arhitektonskim parkovima Istre.

Uloga institucije u projektu: PARTNER

Osoba iz institucije zadužena za projekt: